store all files in one place

เก็บทุกเอกสารที่จำเป็นไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน

store all files in one place

เก็บทุกเอกสารที่จำเป็นไว้ในที่เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและใช้งาน

version control

จัดการทุกเวอร์ชันของเอกสารที่มี ทำให้คุณไม่พลาดเอกสารสำคัญในโครงการ

version control

จัดการทุกเวอร์ชันของเอกสารที่มี ทำให้คุณไม่พลาดเอกสารสำคัญในโครงการ

2d & 3d view online

รองรับการเปิดไฟล์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ก่อนตัดสินใจดาวน์โหลด

2d & 3d view online

รองรับการเปิดไฟล์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ก่อนตัดสินใจดาวน์โหลด

permission

สามารถกำหนด Permission ของเอกสารแต่ละฉบับตามระดับของความสำคัญของข้อมูลกับผู้ใช้งาน

permission

สามารถกำหนด Permission ของเอกสารแต่ละฉบับตามระดับของความสำคัญของข้อมูลกับผู้ใช้งาน

historY

สามารถตวรจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเอกสารนั้นๆได้ เช่น ใครเป็นผู้ย้ายไฟล์ เป็นต้น

history

สามารถตวรจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเอกสารนั้นๆได้ เช่น ใครเป็นผู้ย้ายไฟล์ เป็นต้น